Ardha Halasana

(Pusiau plūgo poza)

Ardha sanskrito kalba reiškia „pusė”, hala — „plūgas”. Atsigulkite ant nugaros, kojos suglaustos. Įkvėpdami delnus spauskite prie grindų ir abi kojas tiesias pakelkite vertikaliai į viršų. Iškvėpdami grįžkite į pradinę padėtį.

Pratimo atlikimas

1. Atsigulkite ant nugaros. Ištieskite kojas, kulnus ir pirštus laikykite suglaustus. Rankas ištieskite ant grindų, prie šonų, delnais žemyn. 2. Įkvėpdami ir delnais spausdami grindis, iškelkite vieną koją kiek galite į viršų ir taip laikykite, kol užbaigsite įkvėpimą. Kitą koją nesulenktą spauskite prie grindų. 3. Iškvėpdami koją lėtai nuleiskite ant grindų. 4. Taip pat iškelkite ir nuleiskite kitą koją. Atlikite tai 3 kartus. 5. Įkvėpdami delnus spauskite prie grindų ir, nelenkdami kelių bei rankų, lėtai kelkite abi kojas aukštyn. Iškėlę kojas statmenai į viršų, žiūrėkite į kojų nykščius. 6. Gulėkite iškeltomis kojomis, kol galite be vargo išbūti nekvėpavę. 7. Iškvėpdami delnus spauskite prie grindų ir, nelenkdami kelių, lėtai nuleiskite kojas ant grindų. Kaskart stabtelkite, kai kojos ir grindys sudarys 60° ir 30° kampą.

Ardha Halasana

Pastaba

Iš pradžių atlikite Ardha Halasaną 3 kartus, o vėliau jos nebedarykite, nes tai — tik pasirengimas Halasanai.

Kvėpavimas

1. Mokydamiesi pozą, kvėpuokite paprastai, o vėliau — kaip nurodyta. Jei galutine poza galite išbūti apie minutę, darydami ją, kvėpuokite.

Parašykite komentarą