Kvėpavimas kaitaliojant šnerves

Įkvepiama ir iškvepiama pro vieną šnervę, antra uždengiama. Iškvėpimas turi trukti dvigubai ilgiau negu įkvėpimas. Kvėpuojama tyliai, be jokio garso.

Pratimo atlikimas

1. Patogiai atsisėskite kuria nors poza sukryžiuotomis kojomis, pavyzdžiui, Padmasana, Siddhasana. Geriausiai šiam kvėpavimo pratimui tinka Padmasana. Galvą ir nugarą laikykite tiesiai. Rankas padėkite ant kelių delnais į viršų. 2. Dešinės rankos nykščiu užspauskite dešinę šnervę ir lėtai iškvėpkite iš plaučių orą pro kairę šnervę. 3. Iškvėpę nedarykite pauzės ir tuojau pat įkvėpkite pro kairę šnervę. Orą į plaučius traukite lėtai, giliai, vienodai, nesustodami — lyg gėrimą pro šiaudelį. Pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro. 4. Įkvėpę sekundę stabtelkite ir nuimkite nykštį nuo dešinės šnervės. Užspaudę kairę šnervę dešinės rankos bevardžiu ir mažuoju pirštais, lėtai, be garso iškvėpkite pro dešinę šnervę. Įkvėpimo ir iškvėpimo trukmės santykis turi būti 1:2, t. y. iškvėpimas dvigubai ilgesnis už įkvėpimą. Būsite atlikę pusę ciklo. 5. Iškvėpę sekundėlę stabtelkite ir, neatidengę kairės šnervės, vėl lėtai ir giliai įkvėpkite pro dešinę (tik be garso). 6. Kai įkvėpsite, vėl stabtelkite sekundę, tada atleiskite pirštus nuo kairės šnervės ir, užspaudę nykščiu dešinę, lėtai iškvėpkite pro kairę. 7. Toks yra kvėpavimo kaitaliojant šnerves ciklas. Po sekundės, nepakeitę pirštų padėties, pradėkite kitą tokį pat ciklą. Ciklą visada užbaikite iškvėpimu pro kairę šnervę. Vieno prisėdimo metu atlikę reikiamą ciklų skaičių, pvz., penkis ar septynis, giliai įkvėpkite pro abi šnerves ir sėdėdami visiškai atsipalaiduokite.


Kiek treniruotis?

Iš pradžių galima atlikti penkis ciklus paeiliui, vieną kartą bet kuriuo metu sekundei stabtelint. Kas savaitę pridedant po 2 ciklus, treniruotę galima pailginti iki 10 ciklų. Atsižvelgdami į savo galimybes, ilginkite įkvėpimo ir iškvėpimo trukmę, bet laiko atžvilgiu jų santykis turi būti 1:2.

Į ką atkreipti dėmesį atliekant kvėpavimo pratimą?

1. Atlikdami pratimą, stuburą laikykite visiškai tiesiai, nejudėkite ir nesukinėkite galvos. 2. Dešine ranka užspauskite pakaitomis čia vieną, čia kitą šnervę, o kairę ranką laikykite laisvai padėtą ant kairio kelio delnu į viršų. Kairės rankos pirštais galite skaičiuoti ciklus. 3. Visada pradėkite įkvėpti pro kairę šnervę. Užbaikite taip pat įkvėpimu pro dešinę šnervę ir iškvėpimu pro kairę. 4. Neužspauskite antgerklio, kad kvėpuojant nebūtų jokio garso. 5. Nepamirškite kontroliuoti pilvo raumenų ir atminkite, kad pilvas neturi išsipūsti. 6. Užspaudžiant ir atleidžiant šnerves, pirštų judesiai turi būti ramūs, nestaigūs. 7. Įkvėpimai ir iškvėpimai turi būti lėti, vienodi, be pertrūkių. Neskubėkite. 8. Kvėpuokite ramiai, nedarykite grimasų. 9. Pratimą atlikite susikaupę, galvokite apie kvėpavimą ir neleiskite mintims klaidžioti. 10. Įkvėpkite orą pro tą šnervę, pro kurią ką tik iškvėpėte. Kiekvieną kartą įkvėpkite vis kita šnerve. Jei suklydote, pradėkite kvėpavimo pratimą iš naujo. 11. Kvėpuokite tyliai, be jokio garso. 12. Nepersistenkite. Treniruokitės pagal savo jėgas. Jei dūstate ar pavargote, keletą kartų paprastai įkvėpkite ir iškvėpkite. 13. Treniruodamiesi nepamirškite kvėpavimo ritmo. Iš pradžių kvėpuokite lėtai. 14. Tarp įkvėpimo ir iškvėpimo turi būti tik sekundės pauzė, įkvėpimo ir iškvėpimo trukmės santykis — 1:2. Nebaikite įkvėpimo ar iškvėpimo anksčiau, t. y., kol nepraėjo tam skirtas laikas. Neskubėkite iškvėpti.

Patarimai pradedantiesiems

Iš pradžių atlikite tik penkis ciklus paeiliui. Baigę pratimą, kurį laiką pakvėpuokite paprastai, po to atsipalaiduokite. Po savaitės treniruotes galite pradėti laipsniškai ilginti. Pasitreniravę mėnesį, daugiausia galite atlikti dešimt kvėpavimo ciklų iš karto. Tarp ciklų — tik vienos sekundės pauzė. Treniruodamiesi kasdien rytą ir vakare, tobulinkite kvėpavimo techniką.

Kuo naudingas šis kvėpavimas?
Fizinis poveikis

1. Giliai kvėpuojant, organizmas gaus daugiau deguonies ir pašalins daugiau anglies dioksido. 2. Įprasite taisyklingai, ritmiškai kvėpuoti. 3. Du mėnesius kasdien nustatytu laiku (rytą ir vakare) pasitreniravę, išvalysite kanalus, ir jais į kūną galės patekti prana. Tada galima pradėti treniruotis Pranayamą, taigi ir Kumbhaką.

Terapinis poveikis

1. Jei naktį užsikimšo viena šnervė ir tai trukdo kvėpuoti, išvalykite ją: anksti rytą atlikite dešimties ciklų kvėpavimo pratimą kaitaliodami šnerves. 2. Iš gerklės pašalinamos gleivės. 3. Kvėpavimas veikia raminamai, todėl gali pakeisti migdomuosius vaistus. Ilgainiui gydo nemigą. 4. Mažina fizinę ir nervinę įtampą.

Pastabos

1. Šis kvėpavimo būdas dar vadinamas Nadi Suddhi. 2. Pratimas padeda pasirengti Anuloma Viloma kvėpavimui. Abu pratimai panašus, tik pastarasis atliekamas su retencija.

Parašykite komentarą